YOLUMUZU AYDINLATANLAR – 5

YOLUMUZU AYDINLATANLAR – 5

Evvela malî işlere değdi eli,
Sonra Haçlılar’a darbe indirdi.
Haçova’da bizzat at üzerindeydi,
III. Mehmed, devletin Ulu Lideri!

Genç Osman, atalarına layık Hakan,
Gidecekti hacca atla veyahut yayan.
Eli kanlı asilerdi masum Sultan’a kıyan,
İki Cihan’da düşmez elimiz yakanızdan!

Sert, kararlı, azimli böylesi bir daha zor gele.
Emretti; “Tütün, kahve, içki ağza sürülmeye!”
IV. Murad, çıktı askerin başında sefere,
Bağdat’ı fetheyledi, nam saldı, aldı kelle!

IV. Mehmed, av meraklısı bir Padişah,
Uyvar’da düşmanlara dedirtti; “eyvah!”
Viyana önlerine ikinci defa gelen Şah,
Bucaş Antlaşması’yla gönüller ferah.

Ordusuyla sefere çıkan son hükümdar,
Avrupa’yı Kutsal İttifak’a dar etti dar!
II. Mustafa, Gazi lakaplı bir cengâver,
Ne yazık ki Karlofça’ya olamadı engel…

III. Selim, yeniliklerin öncü Sultanı,
Yeni Düzen’in -Nizam-ı Cedid- Hünkâr’ı.
Kara ve Deniz Harplere getirdi inkılâbı,
Bu sayede Napolyon’a karşı zafer kazanıldı!

II. Mahmud, dirayetli ve çalışkan Sultan,
İsyancılara, haydutlara vermedi aman!
Devlet-i Aliyye’de ilk defa nüfusu saydıran,
İlköğretimi zorunlu kılan büyük Hakan.

Sultan Abdülaziz, kızlara okul açtı,
Demir ve kara yollarını onardı.
Say say tükenmez ıslahatlar yaptı,
Dünya’ya misal bir Türk Sultanı.

İlk anayasanın -Kanun-i Esasi- mimarı,
İslamiyet ve Türklük en hassas noktası.
Serdar-ı Hakan Abdülhamid-i Sani! (II.)
Otuz üç yıl ayakta tuttu “Ulu Çınar’ı”

1

Yorum Yok

Yorum Yaz