YOLUMUZU AYDINLATANLAR – 4

YOLUMUZU AYDINLATANLAR – 4

Ertuğrul Bey derler o arslana,
Söğüt halkını kavuşturdu refaha.
Uygun bir yaşam sürdü İslam’a,
Ulu Çınar köklerini saldı toprağa!

Yeni bir İmparatorluğun temellerini attı,
Çevresindeki beylikleri topraklarına kattı.
Osman Gazi “Ulu Çınar”ın ilk yaprağı’
Düşmanlarına serin kılıcının tadına baktırdı!

Tarihte eşi görülmemiş sistem hazırladı,
Hıristiyanların çocuklarını ocağa yazdırdı.
Sırp Sındığı’nda, Kosova’da fırtına estirdi!
Murad-ı Hüdavendigar’dı koca sultanın namı.

Hezimete uğrattı Niğbolu’da Haçlılar’ı,
Bu zaferden sonra “Sultan” diye anıldı.
Dünyaya Yıldırım Bayezıd’ın şanı yayıldı!
Türk Birliği’ni sağlamaktı yegâne amacı.

Şahi Top patladı, yer gök inledi,
Konstantinapol surları alaşağı edildi.
Kutlu Şehrin -İstanbul’un- Fatihi!
On iki krallığı dehasıyla hizaya getirdi.

Sekiz yılda seksen yıllık icraat eyledi,
Anadolu, Şam, Tebriz ve Mısır’ın Hâkimi.
Mekke, Medine’nin -Haremeyn’in- Hadimi,
Yavuz S. Selim! Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi!

Kanuni Süleyman, yetmiş iki milletin Sultanı,
Mohaç Seferi’nde onca kafire ezberletti adını!
Asya’da Afrika’da işiten ürker namını,
Kırk altı yıl hüküm sürdü, halka adelet dağıttı.

Kanuni’nin, Sarı Selim’in dâhi sadrazamı,
Sokullu Mehmed Paşa! O arslanın lakabı.
Kendinden sonrakilere örnek devlet adamı,
Devlet-i Aliyye’nin en gözde Vezir-i Azamı!

1

Yorum Yok

Yorum Yaz