Yin-HİBRİT-Yang

Yin-HİBRİT-Yang

Melez veya daha basit bir dille “karışım” kelimesinin modern bir mutasyonudur hibrit. İlk olarak teknoloji alanında kullanılmaya başlayan bu kelime hibrit teknolojisi ile yapılan aletlerin ne kadar verimli ve maliyetinin şu an ki düzene göre düşük olmasıyla dikkat çekmiştir. Evrende oluşmuş her şey aslında hibrittir. Canlılık özelliği gösteren hücreler atomlardan, atomlar ise nötron proton ve elektron karışımından oluşur. Canlılık özelliği göstermeyen maddeler de zaten atomlardan oluşmuştur. 

Binlerce yıl önce Asya’da hüküm süren Yin-Yang felsefesi ise doğa ve evrendeki her şeyin karşıtlık ilişkileri içinde yürüdüğünü öne sürer. Temelinde evrendeki her şeyin aslında zıddıyla var olduğunu ve zıt güçler olmadan yaşam olmadığını savunur. Simgeleri, bütünlüğü ifade eden bir dairedir ve bu dairenin içinde beyaz leke (Yang) Yin’in, siyah leke (Yin) Yang’ın içindedir. Her Yin enerjisinin içinde Yang, Yang enerjisinin içinde de Yin vardır. Yin ve Yang birlikte Tao’yu meydana getirirler ve Tao’nun kelime anlamı “yol” dur. Zaten kabul edilmiş modern felsefenin tanımı da yolda olmak değil midir? Yang baskın, eril,güç,pozitif ve olumludur. Yin ise alıcı, dişi, doğurgan ve negatiftir.  Evrenimizin yaşam kaynaklarından biri olan enerjinin korunumu kanunu statik bir yaşamı değil dinamik bir yaşamı savunur. Kendine Yin-Yang felsefesini referans almıştır. “Yaratılmış “ sistemin içinde olan enerji, kaybolmadan dönüşür; kinetik enerji + potansiyel enerji= iç enerjiyi oluşturur ve kaybolmazlar. Burada kinetik enerjiyi Yin’e , Potansiyel enerjiyi ise Yang’a benzetebiliriz.

         Yaşadığımız coğrafya dünyanın hibrit bir ürünüdür. Büyük bir çoğunluğu Asya’da küçük bir kısmı ise Avrupa’dadır. Dünya’da Anadolu kadar farklı milletleri misafir eden başka bir coğrafya yoktur. Bu nedenle yüzyıllardır süregelen çok farklı düşünen ve çok farklı yaşam tarzları olan insanımız vardır. Ülkemiz, coğrafyanın bize vermiş olduğu bu imkanı iyi değerlendirmelidir. Evet bu büyük ve güzel bir imkandır çünkü; yukarıda bahsettiğim gibi Yin-Yang felsefesinin temelinde zaten hayat zıtlıklarla doludur ve eğer biz bu zıtlıkları ne kadar birbiri içerisinde hibrit edebilirsek o kadar barışçıl, o kadar medeni ve bir o kadar da huzurlu yaşam süreriz. Bunca kavga bunca ayrışmalar aslında “Yol” da olmayı beceremediğimiz ve “Yin-Hibrit-Yang” ı anlayamadığımız içindir.

Nk

1

Yorum Yok

Yorum Yaz