MÜKEMMEL GALİBİYET: MOHAÇ

MÜKEMMEL GALİBİYET: MOHAÇ

Batının Muhteşem’i, doğunun Kanuni’si, Sefere çıktığı yerdi Dersaadet Şehri.
Anadolu’dan Rumeli’den nice nice beyleri,
Kattı peşine, Avrupa içlerine ilerledi.

Haftalar sonra Mohaç’a geldi,
Ardındakiler onbinlerce yiğitti.
Savaştan önce getirdikleri tekbir;
Tâ arş-ı semayı titretti!

Yolladı Malkoçoğlu’nu “teslim olun!’ dedi,
Macar kralı bu sözleri kulak ardı etti.
Layoş’un emriyle kafirler hücuma geçti!
Güya Türk Ordusu’nu yeneceklerdi…

Layoş baktı ki Türkler kaçmaktaydı,
Bilmiyordu… Gördükleri yanıltmacaydı.
İş işten geçmişti, Türklerin çemberindeydi,
Denildi “ateş!” telef oldu onca Macar eri…

Koca ordu iki buçuk saatte imha edildi,
Sultan adını tarihe altın harflerle yazdırdı!
Bu başarının sırrı “Kurt Kapanı” idi,
Bu taktik her zaman işe yarardı.

Bu savaştan sonra nice kaleler fethedildi,
Türk toprakları kat be kat artmaktaydı.
Bu dönem Türklerin en parlak yıllarıydı, 16.yüzyılın diğer bir adı “Türk Asrı”ydı

1

Yorum Yok

Yorum Yaz