MİRYOKEFALON OVASI

MİRYOKEFALON OVASI

Ordunun başında bir Türk Hakanı,
Kahramanlar içindir cenk meydanı.
II. Kılıçarslan’dır Sultan’ın namı,
Miryokefalon Ovası’ndadır bu anı,

Alpler sarp kayalıklarda beklemekte,
Bizanslılar oradan bir bir geçmekte.
Sultan doğru bir vakit kollamakta,
Emirle, neferler arslan kesilmekte!

Düşmanın cümlesi vadiye girince,
Tüm Türkler ellerini uzattılar kılınca.
Kefereler orada yiğitleri görünce,
Kaçacak yer aradılar vadi boyunca!

Üç gün içinde düşmanı imha ettiler,
Türk’ün gücünü cihana gösterdiler!
Erler marşlarla, türkülerle anıldılar,
Hürriyetimizi her bir yana ispatladılar.

1

Yorum Yok

Yorum Yaz