İNANÇ VE DEĞERLER AÇISINDAN TOPLUM

İNANÇ VE DEĞERLER AÇISINDAN TOPLUM

Sosyoloji biliminin doğuş serüveni
Sosyoloji terimi ilk defa Auguste Comte(1798-1857)tarafından kulanıldıktan sonra yeni bir serüven kazanmıştır. Muasırları tarafından kullanılan toplumsal fizik teriminin Comte tarafından kullanılmama sebebi ise ortaya koymak istediği bilimin yeni ve kendisinin muasırlarından farklı olma isteğiydi.

A. Comte kurduğu bilimi pozitivist(olguculuk) bir temele bina ederek her şeyin yalnızca deney yoluyla bilinebileceğini ileri sürdü. Aynı zamanda Comte, tıpkı doğa biliminin fiziksel dünyanın işleyişini açıklamasına benzer biçimde toplumsal dünyanın yasalarını açıklayabilecek bir toplum bilimi kurmaya çalıştı. Comte her bir bilimsel disiplinin kendi inceleme alanı olduğunu düşünmesine rağmen bütün disiplinlerin ortak mantık ile evrensel kanunları ortaya dökmeye çalışan bir bilimsel yöntemi paylaştıklarına inanıyordu.
3 temel aşama yasasını benimsemiş ve insanın toplumu ve dünyayı anlayabilmesi için:
1: Teolojik
2: Metafizik
3: Pozitif aşamalardan geçtiğini iddia eder.
A. Comte’un sosyolojiyi kendi bakış açısıyla kurmak istemiş olsa da sosyolojiye yaptığı katkı ve ortaya attığı terim için bile saygı görmeyi hakeder.
Kendisinden sonra gelen E. Durkheim, Karl Marx ve Max Weber de sosyolojiye ciddi katkılar yapmış olup sosyolojinin yeni bir bilim olmasında temel köşe taşları olmuşlardır.
Şimdi ise neden sosyoloji uğraşısı lazım diye düşünebiliriz, bu soruya verilebilecek en güzel cevap: her şey bir ihtiyaca ve isteğe binaen ortaya çıktığından sosyoloji uğraşısı da Fransız devrimi ve Sanayi inkılabının getirdiği inanılmaz hız ve değişikliklerin sağlıklı bir temele oturtulup analiz edilebilmesi ve değişim sürecini ortaya çıkaran şart ve ön koşulların neler olduğunu bilme isteğiydi.. Çünkü sosyoloji toplumun neden olduğu gibi yapılaştığını ve nasıl ile beraber neden sorusuna cevap aradığından önemli bir uğraştır. Sosyoloji bilinen şeyleri nasıl ve neden gibi sorular sorarak bilmedikleştirdiğinden ve her bilinmeyen şeyin bizde bir arama merakı uyandırması bizi bir uğraşıya kanalize eder ve bu uğraşılar, bakış açımızın yelpazesini genişleterek bizi yeni ufuklara yelken açmaya sevk eder.

3

Yorum Yok

Yorum Yaz