Fethi Gemuhluoğlu

Fethi Gemuhluoğlu

Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah. Sâhib’i selâmlarım. Sâhib-i Hakîki’yi selâmlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı
selâmlarım. “Levlâke Sırrının Mazharı”nı selâmlarım. Vâlidesini, Hadîce Vâlidemi, Fâtıma
Vâlidemi selâmlarım. Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’i selâmlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Selmân’ı, Mikdâd’ı,
Ammâr’ı, Ebu-Zerr’i selâmlarım. İmâmeyn’i Muhteremeyn’i selâmlarım. Tâife-i ecinnîyi
selâmlarım, mü’minlerini ve müslimlerini. Ve sizi selâmlarım.

Peygamber-i Ekber bir hadîs-i nebevîlerinde buyuruyorlar ki, “Önce selâm, sonra kelâm”.
-Dostluk Üzerine

Fetih Gemuhluoğlu “…Necip Fazıl’ın ifadesiyle “meydan yerinin tanımadığı adam”dı…” ancak hal ve tavrıyla, düşünceleri ile bilinmesi gereken bir şahsiyettir.

İnsan gönülden ibarettir diyor Fethi Gemuhluoğlu. Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisiyle dolu bir gönüldür o. Sevgi, aşk onun için çok önemlidir. Çünkü: “Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki, en büyük ibadet sevebilmektir.”(Yunus Emre)

Fethi Gemuhluoğlu bir fikir adamıdır, pek göz önünde bulunmamasına rağmen birçok kişinin ondan fikir aldığı bilinmektedir, hatta siyasete uzak durmasına rağmen bu konuda da onun fikirlerine başvurulduğu söylenmektedir.

Fethi Gemuhluoğlu her şeye değer verir, günahları için insanlardan vazgeçmez, insandaki kötülüğü değil iyiliği arar. Fethi Gemuhluoğlu insana rağmen insanı savunmuştur, derdi insan yetiştirmek, insan keşfetmek olmuştur. Nitekim bu konuda: “Kendisine dost olamayanlar gayrıya dost olamazlar. Kendileri ile barışa varamayanlar gayrı ile barışa varamazlar.” demiştir.

Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi, Fetih Gemuhluoğlu fikir sakası. Cahit Zarifoğlu’nun dediği gibi ise; tek başına bir okul. O, insan sevgisiyle, her şeye dost olmasıyla bilinir. Cebrâil, Cibrîl-i Emîn, Nâmûs-ı Ekber ol arada ağyâr idi, der. “Demek ki, kâinât, eflâk aşk üzere, dostluk üzere halk edilmiştir.”(Fethi Gemuhluoğlu) Her şeye dost olalım der. “Her şeye dost olalım, politikaya dost olmayalım. Her şeye dost olalım, hırs-ı mal ve hırs-ı caha dost olmayalım. Her şeye dost olalım, paraya dost olmayalım.”

Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluoğlu anısına yazdığı “Bağlanma” kitabında şöyle yazmaktadır, yeni yeni insanlar araması, sürekli insanları izlemesi, bir yazarın durmadan yeni sözcükler araması gibiydi. Fethi Gemuhluoğlu bir sözünde, “Ben şimdiye kadar herkese evliya imiş gibi muamele etmekten hiçbir zarar görmedim. Layık değil ise layık olmaya çalışsın.” demiştir. Birçok insana burs vermiştir, ancak bu burslar sıradan burslar gibi değildir. Ben fakire burs vermiyorum, adam olacağa veriyorum, demiştir. Burs vermek için öğrenci aramıştır. Burs verdiği kişilere ise hiç âşık oldun mu gibi çeşitli sorular sormuştur. Bahsettiği aşk, yani sorusuna cevap alelade bir aşkta olabilir çünkü insan sevince insandır, sevmeyi bilendir. Bir insanı, bir nesneyi yahut bir taşı… Yani bu soru onlara Allah’ı anlama istidadın (kabiliyetin) ne kadar demektedir. Namaz kıldığı bilinen insanlara hiç namaz kıldın mı demiştir. Tabii onlar sorunun derinliğini anlamazlar, namaz kılıyoruz dediklerinde peki hiç secdeye vardın mı, diye soru sormaya devam etmiştir.

Vakıf ve derneklerde çalışmıştır. Fethi Gemuhluoğlu Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, gazetecilik, Milli Eğitim Bakanlığı’nda özel kalem müdürü, Türkiye Odalar Birliği’nde basın müşavirliği de yapmıştır. En son Türk-Petrol vakfını kurmuştur.

Fetih Gemuhluoğlu yazı ve söz orucu tutmuştur. Dostluk üzeri kitabında yaptığı konuşmalar ve ona yazılan yazılar bulunmaktadır. Çok yazmamasına rağmen ardında yazı yazan bir sürü insan bırakmıştır. Onun eseri kitap yazmaktan çok insan yetiştirmek olmuştur. Yazı orucu tutmasıyla ilgili ise şöyle demiştir:


Oku emri herkes içindir ama yaz emri herkes için değil, ben onun için yazmıyorum.

Kırk senedir söz orucu tutuyorum. En az yirmi senedir yazı orucu tutuyorum. Ne yazarım, ne çizerim.
Fethi Gemuhluoğlu
Dostluk Üzerine, Fethi Gemuhluoğlu

Müslüman tûl’-i emel sahibi değildir, doğu insanı bunalım geçirmez.
Fethi Gemuhluoğlu
Dostluk Üzerine, Fethi Gemuhluoğlu

İnsanın bunalımı, kutsal kitabı yeterince iyi anlamamasından ileri gelmiyor mu?
Fethi Gemuhluoğlu

“İstikbal gözyaşını tanıyanlarındır. Ağlamayan gözün gördüğünden hayır gelmez. Allah göz pınarlarınızı kurutmasın”

“…İnsanın uykuya sırt çevirmesi lazım. peygamber-i ekber (çok) uyumazlardı. Eğer Türkiye’de insanlar, Türk insanı, müslüman insan, Millet-i İslamiyye’nin insanı, yeniden bir ba’sü ba’del mevt sırrını yaşamak istiyorsa, onu ihya etmek istiyorsa, uykuyu kaldırmalıdır. Uykuya düşman mı olalım? Hayır! Uykuya dost olmayalım. Her şeye dost olalım uykuya dost olmayalım.”
Fethi Gemuhluoğlu

“Kişi düştüğü yerden kalkar ayağa. Sanatla başladı yurdumuzda yabancılaşma, gene sanatla atılacak yurt dışına.”
Fethi Gemuhluoğlu

Nihal Atsız ve Fethi Gemuhluoğlu

48

Yorum Yok

Yorum Yaz