31 MART İHTİLALİ

31 MART İHTİLALİ

Darbe sözcükteki anlamı

  I.  Vuruş, çarpış

II. Birinin kötü duruma düşüren, sarsan olay

III. Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirerek yönetimi devirme işi…

Gibi anlam taşıyan darbe olumsuzluk içeren bir kelimedir. Hükümete/yönetime karşı yapılan bir darbe bakımından konu ve ele alırsak en eski tarihlerden itibaren çok darbe görmüş bir milletiz bundan biri ise 31 Mart vakası yani II. Abdülhamid’e karşı yapılan darbedir.

Darbelerin bir geleneği vardır, darbeye hazırlık için halk kışkırttılar. Yapılan bu ayaklanmalar sanki halkın darbeye ihtiyacı var gibi bir algı oluşturulur. Son 60 yıla baktığımızda ise durumun pek fazla değişiklik göstermediğini görürüz. Tarih tekerrürden ibaret sözününün bir kez daha görmüş oluyoruz.

Abdülhamit’e darbeyi planlayan ve yaptıranlar ise başta Siyonistler, İngilizler ve Ermeniler gelmektedir. Başta bu devletler olmak üzere bir sürü kişi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını istiyordu. Devlet-i Âliye-yi  yıtmak için Ulu Hakan’ın tahttan indirilmesi gerekiyordu ve bunu da Nisan 1909 da başarmışlardı sonunda 1000 yıldır hazırlananlar bir gün bile durmadan çalışıyorlardı.

Abdülhamit Kimdir

21 Eylül 1842 İstanbul’da doğan Ulu Hakan, Sultan Abdülmecid’in oğludur. Osmanlı 34. padişahı ve İslam’ın 99. halifesidir. Geç yaşından itibaren dini fenni ilimler öğrenmiştir. Devleti çok kötü şartlarda ele almasına rağmen yılmadan yorulmadan büyük bir iman, zekâ ve sabır ile idare etmiştir. Bu keskin zekâya sahip olan sultan yıkılmakta olan devleti uyguladığı politikalardan ötürü 33 yıl ayakta tutmuştur. Cömertliği, hayırseverliği ve merhametliliğiyle bilinen Sultan sıradan bir insan olarak yaşardı ve kendisini öldürmeye gelen kişileri bile affetmiştir. Marangozluğu sever bundan elde ettiği geliri ise fakirlere dağıtırdı. Eğitime önem veren sultan ziraat okulları, ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okulları, meslek okulları,  gibi sayısız eğitim mekânları yaptırmıştır. Medine’ye kadar demir yolu ve İstanbul Şişli Etfal hastanesi gibi günümüze kadar gelen eserleri yaptırmıştır.

        Bir insan olarak Abdülhamit’tin hataları olmuştur ve olması tabidir. Özellikle Siyonistlere karşı mücadele etmiş küfrün tasallutuna karşı direnmiş bir insandır. Küfre karşı mücadele etmiş herkes gibi o da bin bir iftiraya uğramıştır ne yazınki. Kesinlikle hataları vardır olması da doğaldır. Ömrü mücadele ile geçmiş birinin hatası olmayacakta kimin olacak. Keşke onu karalayanlar Abdülhamit gibi iyi işler yapmış olsalar da onların da hataları olmuş olsaydı.

6

Bir Yorum

  1. Nesrin
    5 Nisan 2019

Yorum Yaz